Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wniosek online

Imię ANNA 02.. Nazwa usługi na ePUAP: Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (GMINNA) Sposoby przesłania dokumentów:Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.. Nazwisko …


Czytaj więcej