Zgoda zgromadzenia wspólników na nabycie nieruchomości forma

Obowiązek ustawowy i umowny (statutowy) - różniceW doktrynie podnosi się iż w odniesieniu do spół ki z o.o. konieczność uzyskania zgody uchwał y wspólników o której mowa w par.. - obejmuje zarówno wypadki gdy zgoda ta jest wyrażana na zgromadzeniu wspólników jak i bez odbycia zgromadzenia wspólników (por. art. 227 k.sh) - tak A.SzumaĹ ski w Kodeks spółek handlowych.Umowa o nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kap…


Czytaj więcej

Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej mailem

Wówczas organy podatkowe pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania pod warunkiem, że sprzedawca dochował należytej staranności w próbie uzyskania potwierdzenia .Skarbówka potwierdziła także, że w przypadku braku otrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru faktury korygującej od kontrahentów, wystarczy samo posiadanie elektronicznego potwierdzenia doręczenia faktury korygującej na dedykowaną skrzynkę mailową kontrahenta wskazaną w umowie pomiędzy stronami na wymianę faktur w formie elek…


Czytaj więcej

Umowa pożyczki z urzędu pracy

Chodzi o niedużą kwotę, 1500-2000 złotych.. Ustawa wchodzi w życie dnia następnego po jej publikacji w Dzienniku Ustaw, czyli 24 czerwca 2020 r.Uzyskaj pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy podany na stronie internetowej urzędu, do którego został złożony wniosek lub z którym .Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli wskutek epidemii COVID-19, mogą ubiegać się o …


Czytaj więcej

Wniosek o udostępnienie danych osobowych sprawcy kolizji

Udostępnienie przez Policjęswoje imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania, a także dane sprawcy zdarzenia oraz właścicieli samochodów - w końcu kierowca niekoniecznie musi być właścicielem auta; dane samochodów - numery rejestracyjne, numery VIN, markę, model i typ obu pojazdów; dane ubezpieczenia OC sprawcy - numer polisy i nazwę ubezpieczyciela;zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru peseL oraz trybu uzyskiwani…


Czytaj więcej

Wojewódzki urząd pracy wniosek o dofinansowanie covid

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z określonych branż w ramach FGŚP (art.15gga)Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w formie elektronicznej na stronie Praca.gov.pl.. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez .WUP w Poznaniu) twi…


Czytaj więcej

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata do przedszkola

Pobierz (0,03 MB)3) droga dziecka z domu do przedszkola nie przekracza 1,5 km (oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata) - 1 pkt.. Rodzice, którzy nie posiadają komputera, dostępu do Internetu lub drukarki mogą skorzystać z aplikacji Nabór na stanowisku komputerowym przygotowanym w Urzędzie Miasta Kobyłka ul.Oświadczenie o miejscu zamieszkania babci, dziadka kandydata (DOCX) Oświadczenie o miejscu zamieszkania babci, dziadka kandydata Pobierz (0,02 MB) Wniosek rodziców dziecka, które dosta…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy oc mtu hestia

Gdzie złożyć wypowiedzenie: wypełniając formularz online na stronie: formularze.mtu.pl; wysyłając wypowiedzenie na adres e-mail: [email protected], wysyłając pismo listownie na adres: MTU24 STU Ergo Hestia SA ul. Hestii 1 81-731 Sopot,Ergo Hestia .. : 58 555 65 00Wypowiedzenie OC MTU możemy złożyć na cztery różne sposoby: przez internet, tradycyjnie za pomocą listu lub przez telefon.. MTU - ubezpieczenia indywidualne i dla firm - ERGO Hestia.. Wypowiedzenie musi zostać wysłane do Ergo Hestia najpó…


Czytaj więcej

Faktura uproszczona a paragony

Przypomnijmy, że od października 2020 roku obowiązuje nowa struktura pliku JPK, który oprócz ewidencji VAT zawiera również pozycje z deklaracji VAT-7 .Organ podatkowy wskazał w nim, że paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający numer NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury, stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura.Szczegółowo o tym kiedy możesz wystawić fakturę uproszczoną oraz co powinna ona zawierać przeczytasz we wpisie pt. …


Czytaj więcej

Wady oświadczenia woli definicja

Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze.. Niemniej za prawidłowe oświadczenie woli uznać należy dopiero takie .Wady oświadczenia woli.. Przepisy dotyczące wad oświadczenia woli zawarte w rozdziale 5 stosuje się odpowiednio do jednostronnych oświadczeń wyrażających zamiar.Wady oświa…


Czytaj więcej

Wniosek stypendium rektora uj

np. wniosek o stypendium rektora, który można złożyć tyle razy, na ilu kierunkach ma się aktywny status studenta.Stypendium rektora może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił następujące warunki: uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazał się postępami w pracy naukowej; wykazał się postępami przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyz…


Czytaj więcej