Sprawozdanie z aktywnej tablicy
Szkoły uczestniczące w sieci: • Szkoła Podstawowa Nr 1 im.. Uaktualniono harmonogram lekcji otwartych.. Faktura; Niezbędne informacje: Przykładowy opis faktury: „Wymienione na fakturze pomoce dydaktyczne:Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica" w 2017 roku.. - Aktualności - Przypominamy o obowiązku złożenia do dnia 30 czerwca 2020 r. sprawozdania z realizacji programu "Aktywna tablica".Aktywna tablica - program rządu przyjęty przez Radę Ministrów.. Pliki do pobrania:Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie.. Henryka Sienkiewicza w Zelowie.W roku szkolny 2018/19 nasza placówka przystąpiła do Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury AKTYWNA TABLICA.. Przystąpienie do Programu łączy się z obowiązkiem zrealizowania przez szkołę następujących zadań:Magdalena Wygryz.. • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie.. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono dwa interaktywne dotykowe monitory SMART o przekątnej ekranu 65".. Ustalono termin kolejnego spotkania - 6.06.2018r., Iwno.. zespołu samokształceniowego Napisanie sprawozdania z przeprowadzonych działań zawartych w harmonogramie dotyczących programu „Aktywna Tablica" Przeanalizowanie wpływu stosowania technologii TIK w procesie nauczania..

W ramach programu szkoła została wyposażona w dwie tablice interaktywne wraz z projektorem i ...Aktywna Tablica - sprawozdanie z programu - Szkoła Podstawowa w Bożem 2019/2020.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 8 pkt 2 ww.. Omówione zostały sprawy techniczne związane ze stroną internetową sieci współpracy.. Omówienie wpływu zastosowania TIK w szkołach na pracę nauczycieli i uczniów.Materiały edukacyjne przygotowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie w ramach realizacji rządowego Programu „Aktywna tablica" Edukacja wczesnoszkolna: Moda na eko - prezentacja na zajęcia z edukacji ekologicznej w klasach I-III - autor mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka „Kocham moją Ojczyznę" - prezentacja do przedstawienia dla klas I-III - autor mgr .z dopiskiem: sprawozdanie finansowe z realizacji programu "Aktywna tablica".. W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła brała udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica".. W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła brała udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica".. więcej.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROJEKTU AKTYWNA TABLICA (Projekt na lata 2017 - 2019) Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od maja 2018 r. Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji.Pełen wykaz sprzętu do zakupu w ramach Aktywnej Tablicy znajduje się na stronie związku z realizacją Rządowego programu Aktywna Tablica powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK"..

Do 15 czerwca 2018 roku dyrektor szkoły biorącej udział w programie Aktywna Tablica w 2017 roku zobowiązany jest przekazać sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.- tablicę interaktywną - monitor interaktywny - projektor - nagłośnienie.

• Szkoła Podstawowa Nr 4 im.. Wzór sprawozdania finansowego; ZAŁĄCZNIK - SPRAWOZDANIE - PLIK *.XLSX.. Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego Szanowni PaństwoMinisterstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica".Sprawozdanie merytoryczne z realizacji rządowego programu "Aktywna tablica" w 2020 r.Sporządzone sprawozdania należy przekazać w wersji elektronicznej na adres: [email protected], a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach al.. Analizowano stopień realizacji wymagań zawartych w sprawozdaniu z programu Aktywna Tablica.Państwo Prezydenci Miast Starostowie Powiatów Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin.. W 2018 rząd planuje doposażyć do 4999 szkół podstawowych.Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu "Aktywna tablica" w roku 2019.. Wiele z tych firm na .Omówienie postępów w realizacji programu rządowego „Aktywna tablica".. W związku z otrzymaniem dnia 7 stycznia 2019 roku pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4063.78.2018 informuję, że zmienione zostały wzory sprawozdania dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i .Organ prowadzący - sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica ; Uwaga: zmienione wzory sprawozdań obowiązujące za rok 2017 z realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół, organów prowadzących oraz sprawozdanie dla wojewodów/ministrów..

Organ prowadzący - sprawozdanie z realizacji Programu „Aktywna tablica", na podstawie § 16 rozporządzenia RM (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) Plik do pobrania Wzory sprawozdań z realizacji Programu „Aktywna tablica" dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego dostępne są także na stronie MEN: link do komunikatu i wzorów sprawozdańMateriały.

Minister lub Wojewoda - sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2018 r. wojewoda _lub _minister _sprawozdanie _za _2018 _r _ (3).docx 0.02MB Minister lub Wojewoda - formularz sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu Aktywna tablica za 2018 r.Sprawozdanie z realizacji rządowego projektu Aktywna Tablica Zrealizowane zadania programu: Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w SP nr 16Aktywna Tablica - sprawozdanie.. Tadeusza Kościuszki w Zelowie.. 30 maj 2018 e-koordynator przy wsparciuW związku z realizacją zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica", realizowanych w 2018/2019 roku informuję, że zmianie uległy wzory sprawozdań z realizacji Programu.Z uwagi na projekt "Aktywna tablica" na rynku pojawiło się w ostatnim czasie bardzo dużo firm, które bez odpowiedniego doświadczenia i zweryfikowanych produktów, gwarantujących prawidłową i bezproblemową realizację projektu, postanowiły zająć się sprzedażą sprzętu multimedialno-interaktywnego do szkół..

umowy, organ prowadzący jest zobowiązany złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji programu do dnia 30 czerwca 2021 r. W przypadku pytań z zakresu spraw finansowych, informacji udziela p.Skontaktuj się z nami 222 500 120 Infolinia dla Obywatela 222 500 115 Czynna w dni robocze w godzinach 8:00-16:00SPRAWOZDANIA Z EDYCJI AKTYWNA TABLICA 2017.

Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_Rzadowego_Aktywna_Tablica_____edycja_2018-2019.pdf.. W 2017 r. z rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna tablica" skorzystało 5528 szkół podstawowych, które otrzymały łącznie ponad 76 mln zł dofinansowania.. Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe - takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica"..Komentarze

Brak komentarzy.