Wniosek o przyjęcie do przedszkola warszawa
16 czerwcaLista i oferta edukacyjna przedszkoli i szkół podstawowych - dla dzieci ubiegających się o przyjęcie - zostanie udostępniona w elektronicznym systemie rekrutacji 2 marca o godz. 13.00.. Do 7 czerwca .. Możesz go dostać w przedszkolu oraz urzędzie miasta lub gminy, jeśli składasz wniosek przez internet, urząd może cię poprosić o dostarczenie dokumentów.Ruszyła rekrutacja do przedszkoli w Warszawie.. Jeśli przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez internet, należy się zgłosić do wybranej placówki po wniosek o przyjęcie.. Elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawa.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2019/2020 (wniosek zawiera dane określone w art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych: publikacja list 23 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.Wnioski papierowe należy wrzucić do skrzynki, która znajduje się przy wejściu głównym do przedszkola.. Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych..

Załącznik nr 1 - wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego.

Jeśli dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, rodzinie zastępczej albo opiekuje się nim samotny rodzic, należy zadeklarować to we wniosku.Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów będzie trwało od 2 do 19 marca.opieki nad dzieckiem w dyżurującym przedszkolu/szkole..

Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.. Potwierdzenie do pobrania - pobierz.. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.. Zgodnie z art. 23 ust.. Link do elektronicznego systemu rekrutacyjnego - .Wniosek o przyjęcie do przedszkola jest niezbędny w procesie rekrutacji przedszkolnej, bo na jego podstawie podejmowana jest decyzja o przyjęciu dziecka do danej placówki.. 2 marca został uruchomiony elektroniczny system zapisów, który pozwoli na złożenie wniosku bez wychodzenia z domu.Wniosek o przyjęcie można składać do przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku..

Urzędnicy zachęcają, aby ze względu na...Jak złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola?

Informacje ogólne; W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci mieszkające w Warszawie:Od wtorku, 2 marca można składać wnioski o przyjęcie dzieci do stołecznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych.. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm) przetwarzanie danychDrodzy Rodzice, uprzejmie przypominamy, że trwa rekrutacja do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na rok szkolny 2020/2021.. Szkoła Podstawowa.. Od 2 marca do 18 marca rodzice będą mogli wypełnić w elektronicznym systemie rekrutacyjnym wniosek o przyjęcie lub zgłoszenie do klasy pierwszej i po .W załącznikach: Zarządzenie.. oświadczenie 1 - kandydat uczęszcza do przedszkola.Wniosek o przyjęcie można składać do przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.. ……………………,złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki, ogłoszenie listy przyjętych dzieci, potwierdzenie woli zapisu dziecka do wybranej placówki (jeżeli rodzice tego nie zrobią, wniosek zostanie odrzucony i nie bierze udziału w procesie rekrutacji do żadnej z placówek) oraz dostarczenie dodatkowych dokumentów,DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2020 (dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do przedszkola) Wniosek należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji w terminie określonym w harmonogramie..

Administratorem danych osobowych jest dyrektor przedszkola/szkoły, do którego złożono wniosek .

29 marca, 2021 - 10:11 Trwają zapisy do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 15 marca, 2021 - 08:56wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zawiera: 1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 2) imiona, nazwiska i adres zamieszkania rodziców kandydatawniosek o przyjęcie do przedszkola - jeśli składasz wniosek bezpośrednio w przedszkolu, a nie przez internet.. Rodzice/prawni opiekunowie:- wypełniają w systemie .do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.. Załącznik nr 3 - zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.. Informacje, których udzielamy we wniosku muszą być prawdziwe, co dodatkowo udowadnia się załączając odpowiednie dokumenty.Ubiegam się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych według poniższej kolejności preferencji.. Termin upływa 23 czerwca o 20.00 Dokumenty do placówek pierwszego wyboru można będzie .WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2014/2015 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym będzie dostępna dla rodzicówWniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do ……………………………………………………………………………… (nazwa i adres przedszkola/szkoły podstawowej) Proszę o przyjęcie na dyżur wakacyjny ……………………………………………………ur.. Już od wtorku rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych w stolicy..Komentarze

Brak komentarzy.