Czy skarga do inspekcji pracy może być anonimowa
Witam.. To tylko dla jej wewnętrznych celów.. Najszersze kompetencje kontrolne mają inspektorzy PIP wobec pracodawców , czyli firm, które zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę (stosują więc przepisy Kodeksu pracy).. Ostatnia rzecz to kliknięcie przycisku „Wyślij" i e-skarga trafia do inspekcji pracy.. § 2.Inspekcja pracy to ta instytucja, do której także chętnie się skarżymy.. Co można zgłosić do inspekcjiW treści skargi musi zostać zawarty dokładny opis sytuacji.. Zgłaszający zachowuje anonimowość.Konieczne jest natomiast wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez inspekcję pracy.. W sprawach w których łamane są jego prawa np. dotyczące: • urlopów,Co istotne, skarga do inspekcji może być też użyteczna, jeśli były zatrudniony chce walczyć np. o należne - jego zdaniem - świadczenia przed sądem.. Chciałabym się tylko dowiedzieć czy jeśli pracuje tam bez umowy .Jak złożyć skargę do inspekcji pracy - możesz to zrobić nawet bez wychodzenia z domu.. Oznacza to, że anonimowe skargi pozostają bez rozpatrywania.Pytasz też, czy zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy możesz wysłać anonimowo, otóż nie!. WAŻNE!. Katarzyna Piojda - 25 maja 2018. jarosław Jakubczak.. Badanie sytuacji i ustalanie faktów często trwa miesiącami.Skargi i wnioski nie mogą być anonimowe.. Te niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszacego pozostawia się bez rozpatrzenia..

Inspekcja pracy - kiedy przychodzi?

Inspektor może pojawić się w firmie, kiedy do PIP wpływa skarga od osoby trzeciej.. Skarga, która wpłynęła do OIP 10 września, nie była anonimowa.Jeżeli chodzi o drugą część pytania: skargi i wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy nie mogą być anonimowe, ponieważ takie pozostawia się bez rozpoznania (zgodnie z art. 221 § 1 i 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz § 8 ust.. Warto wiedzieć, że skarga na pracodawcę może zostać napisana w sposób całkowicie anonimowy.. Okregowy Inspektorat Pracy może podjąć decyzję o rozpatrzeniu anonimowej skargi lub wniosku jeżeli wynika z nich, że:- Jeżeli skarga dociera do Państwowej Inspekcji Pracy, nigdy nie pozostaje bez rozpatrzenia - zapewnia rzeczniczka - nie może być jednak anonimowa.. Planuję złożyć skargę do Inspekcji Pracy na sklep w którym pracuje.. Nie będe opisywać tej samej sytuacji którą przedstawię do nich bo to zbędne.. Brak zapłaty za pracę, umowa cywilnoprawna, która powinna być zastąpiona umową o pracę czy nieprzestrzeganie zasad BHP przez szefa to niejedyne powody, o których pracownik powinien .§ 1.. Na wstępie należy podkreślić, że skargi i wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy nie mogą być anonimowe, ponieważ te niezawierające danych wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania (zgodnie z art. 221 § 1 i3 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).Skargi i wnioski do Inspektoratu Pracy mogą być wnoszone pisemnie - telegraficznie, faksem lub pocztą elektroniczną, bądź ustnie - do protokołu..

Kategoria: Organizacja pracy placówki.

z przepisu § 8 ust.. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 786 ze zm.) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.Okręgowy Inspektorat Pracy może podjąć decyzję o rozpatrzeniu anonimowej skargi lub wniosku jeżeli wynika z nich, że: w sposób rażący naruszane są przepisy prawa pracy, w tym w szczególności występuje zagrożenie życia lub zdrowia pracownikówWedług przepisu § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku, w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skarga do Państwowej Inspekcji Pracy nie może być anonimowa.. Należy przy tym pamiętać, iż skargi i wnioski nie.Każdy przejaw łamania praw pracowników powinien być zwalczany wszelkimi możliwymi środkami.. Oczywiście zrozumiałe są obawy dotyczące konsekwencji związanych ze zgłoszeniem pracodawcy do PIP, jednak skarga musi zawierać dokładne dane i pracodawcy i pracownika.Z przepisu § 8 ust..

... Anonimowa skarga do PIP - czy można?

Przez.. Rozpoczęty przez Guest_Kendrick , kwi 02 2014 12:35 .. W tej sprawie nie mamy sobie nic do zarzucenia.. Skarga składana do PIP nie może być anonimowa.Należy jednak pamiętać, że dane zgłaszającego skargę są tajemnicą służbową i nie wolno ich nikomu ujawniać, w szczególności pracodawcy, a ponadto inspektor pracy może w szczególnych sytuacjach zarządzić, że skarga anonimowa jednak będzie rozpatrzona.. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wynika, że skarga do PIP nie może być anonimowa.. PIP ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy.Strona 2 z 7 - Czy pracownik zgłaszający skargę do PIP może pozostać anonimowy dla pracodawcy - napisał w Komentarze artykułów: Prosze o kontrole w Lidealu W Woli Rebkowskiej ludzie pracuja 6 dni w tygodniu po 12 godzin niech ktos zrobi z tym porządek bo mozna sie wykonczyćW wyjątkowych sytuacjach Okręgowy Inspektorat Pracy może jednak podjąć decyzję o rozpatrzeniu anonimowej skargi, jeżeli rażąco są naruszane przepisy prawa pracy, np. występuje zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, lub istnieje prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa pracy przez organy lub pracowników PIP.Jak może pomóc pracownikowi inspekcja pracy..

Polecamy: serwis Wypadki przy pracy.

W tym przypadku nie nazywa się to donos, ale skarga.Pracownik może na stronie internetowej PIP - za pomocą formularza zadać pytanie dotyczące prawa pracy i bezpłatnie otrzymać poradę prawną.. Każda skarga wpływająca do OIP powinna być załatwiona w ciągu miesiąca.. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.Czy biuro rachunkowe może być prowadzone w formie działalności nierejestrowanej?. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.. Pracownik PIP przeprowadza kontrolę w zakładzie pracy, w którym doszło do nadużyć.. Inspekcja nie stwierdzi od razu, czy pracodawca jest winny tak, jak utrzymuje pracownik.. Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się nie tylko osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.Zgodnie z art. 44 ust.. Data: 24-03-2014 r. Skarga na nauczyciela lub innego pracownika szkoły, która jest niepodpisana i nie zawiera danych oraz adresu osoby wnoszącej nie musi być rozpoznawana przez dyrektora szkoły.nieprawda, skarga nie może być anonimowa bo pip nie przyjmie,musicie podać swoje dane a pip nie powinien ich ujawniać ,ale tak jest tylko w teorii, u mnie w firmie były kontrole z sanepidu i .Anonimowa skarga do PIP?. Autor: Małgorzata Celuch.. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wynika, że skarga do Państwowej Inspekcji Pracy nie może być anonimowa.Skargi i wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy nie mogą być anonimowe, ponieważ te niezawierające danych wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).. Można także wnioskować o interwencję.. Zwykle na swoich szefów..Komentarze

Brak komentarzy.