Wniosek o urlop wypoczynkowy po rodzicielskim
Chce wykorzystać cały przysługujący jej urlop macierzyński i rodzicielski (52 tygodnie).„Odroczony" urlop rodzicielski przepada więc, jeżeli po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracownik nie rozpoczął od następnego dnia urlopu rodzicielskiego.. Prawo pracy nie przewiduje więc sytuacji uzależnienia udzielenia urlopu od uprzedniego przedstawienia orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.Jeśli w tamtych przypadkach pracownik złoży stosowny wniosek przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego to pracodawca musi udzielić mu urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po dotychczas wykorzystywanym urlopie.. Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim oraz na urlopie rodzicielskim, po zakończeniu tych urlopów ma prawo do przedłużenia okresu przebywania z dzieckiem, wykorzystując urlop wypoczynkowy.. Dodatkowo musi pamiętać o tym, aby o niego zawnioskować w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.. W takim przypadku pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim składa wniosek do pracodawcy jeszcze przed zakończeniem dotychczasowego urlopu.. Prawo pracy przewiduje sytuację bezpośredniego wykorzystania urlopu wypoczynkowego po kończącym się urlopie rodzicielskim.. Z wniosku powinno jasno wynikać, w jakim okresie pracownik przebywał będzie na urlopie.Po drugie, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownicy urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po rodzicielskim, jeśli pracownica złożyła stosowny wniosek (art. 182 1g w związku z art. 163 § 3 Kodeksu pracy)..

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski jest jednym z nich.

Pomimo i tak długiej absencji w pracy wielu rodziców decyduje się na przedłużenie urlopu rodzicielskiego urlopem wypoczynkowym .. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu.Witam, 1 lutego kończy mi się urlop rodzicielski i złożyłam wniosek u pracodawcy o zaległy urlop wypoczynkowy 44 dni i bieżący.. Zgodnie z Kodeksem Pracy jeśli pracownica chce iść na urlop wypoczynkowy bezpośrednio po macierzyńskim i/lub rodzicielskim - pracodawca nie może jej tego odmówić: Art. 163 [Planowanie urlopów] § 3 Kodeksu Pracy:A contrario reguła ta nie obowiązuje, jeżeli pracownica wystąpi z wnioskiem o urlop wypoczynkowy po tym, gdy uprzednio wróci po macierzyńskim do pracy na kilka dni..

Złożyłam wczoraj wniosek o urlop wychowawczy.

W tym drugim wypadku wystarczy zamienić nazwę urlopu, a resztę wniosku zostawić bez zmian.Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zaraz po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim następuje na wniosek pracownika.. Zobacz, co powinien zawierać!Witam,21 marca 2017 kończy mi się urlop rodzicielski, chciałam bezpośrednio przejść na 2-letni urlop wychowawczy (dodaję, że mam umowę na czas nieokreślny).. W przepisach prawa nie jest określone w jakim terminie wniosek należy złożyć.Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca udziela pracownicy na jej wniosek urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończonym przez nią urlopie macierzyńskim.. Odpowiadając zatem wprost na pytanie Czytelniczki - to może ona spokojnie iść na urlop wychowawczy bezpośrednio po macierzyńskim.. Pracodawca nie może odmówić pracownicy udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, nawet jeżeli pracownik wnioskuje o całość urlopu wypoczynkowego, czyli z uwzględnieniem urlopu bieżącego i .Urlop wypoczynkowy po rodzicielskim..

Kiedy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy wykorzystywany bezpośrednio po urlopie rodzicielskim?

Urodziła synka.. Pracodawca mi stwierdza, że muszę najpierw wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy 45 dni!. Kolejny wniosek - o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2013 r. i 2014 r. możesz złożyć równocześnie.Dni urlopu wypoczynkowego, które "uzbierały się" podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, zwykle są wykorzystywane jeszcze przed powrotem do pracy.. I tak: - czy pracodawca może mi wręczyć wypowiedzenie przed wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim?. Do tej pory nie mam informacji, czy karta urlopowa została podpisana przez prezesa, czyli że urlop został udzielony pomimo tego, że już dopytywałam dwukrotnie o tą sprawę w kadrach.Mam jeszcze do wykorzystania 44 dni urlopu wypoczynkowego.. Jak widzisz, wniosek o urlop wypoczynkowy możesz złożyć bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego..

Jeśli wniosek o urlop nie zostanie ...Udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim.

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.Zatem na wniosek pracownicy szef jest zobowiązany udzielić jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim.. Przepisy.. Zgodnie z art. 163 § 3 Kodeksu pracy na wniosek pracownicy udziela się urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.. Np. Pani Katarzyna jest zatrudniona na etacie w urzędzie miasta.. Zgoda zależy wówczas od dobrej woli szefa.Wzór wniosku o urlop wychowawczy zapewne Pani znajdzie w internecie, moze Pani też samodzielnie napisać - wystarczy podać termin od kiedy i do kiedy planuje Pani przebywać na wychowawczym, podać dane dziecka oraz dołączyć oświadczenie drugiego rodzica, iż w tym samym terminie nie będzie korzystał z wych.W związku z tym złóż takowe oświadczenie w szkole, a następnie w odpowiednim czasie musisz złożyć wniosek o udzielenie tego urlopu w konkretnym terminie ( 2 dni następne po urlopie rodzicielskim ).. POLECAMY: KALKULATOR STAŻU PRACY i KALKULATOR ILOŚCI DNIJednak pracodawca nie może odmówić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, którzy chce z niego skorzystać tuż po urlopie macierzyńskim lub ojcowskim - i złożył w tej sprawie wniosek .Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim to powszechnie stosowana praktyka.. Jeśli pracownica decyduje się ma urlop wychowawczy również często wnioskuje się o urlop wypoczynkowy pomiędzy rodzicielskim a wychowawczym.Pracownik, który staje się rodzicem, powinien złożyć odpowiednie dokumenty u swojego pracodawcy, aby móc korzystać z przysługujących mu uprawnień.. Natomiast nie ma to odniesienia do sytuacji powrotu z urlopu wychowawczego.Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim.. - jeżeli wspomniane urlopy kończą się 4.11.2014, to od kiedy będzie liczył się okres wypowiedzenia (do kiedy będę otrzymywała wynagrodzenie)Strona 1 z 2 - Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim - napisał w Komentarze artykułów: Zmiany w okresie trwania urlopu macierzyńskiego oraz nowe uprawnienia rodzicielskie spowodowały, że czas opieki rodzicielskiej pracownika znacznie się wydłużył..Komentarze

Brak komentarzy.