Deklaracja dostępności cyfrowej wzór
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna DziedzinkiewiczOświadczenie w sprawie dostępności.. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r .Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Skołyszyn.. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 220 45 00.Deklaracja dostępności Urząd Gminy Olszanka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Określenie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego; Określenie warunków technicznych zabudowy wodomierza głównegoDeklaracja dostępności Gminy Ujsoły.. 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady .. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.. Nawet jeśli strona internetowa jest niedostępna to musi mieć w pełni dostępną deklarację, która opisuje ten stan.Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Nie bój się dostępności cyfrowej!

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego gov.plDeklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa ich nie spełnia.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępności cyfrowej serwisu internetowego Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.. Ministerstwo Cyfryzacji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 .Deklaracja dostępności .. Deklarację sporządza się wg wzoru Ministerstwa Cyfryzacji dla każdej strony www i aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.. Wysoki kontrast - tryb czarny i biały Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty Wysoki kontrast - tryb żółty i czarnyDeklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Wykonawca systemu CPD CANARD.. Instrukcja umieszczenia deklaracji na stronie BIP: Pobierz plik Wzór Deklaracji dostępności i otwórz w przeglądarce,Opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur zapewnienia dostępności cyfrowej, obejmujących zarówno etap przygotowania treści do publikacji, jak i formy bieżącej kontroli ich efektywności daje w połączeniu z pozostałymi przesłankami solidne podstawy do stwierdzenia w deklaracji zgodności z wymogami dostępności.Deklaracja dostępności cyfrowej ..

Deklaracja opisuje stan dostępności.

z dnia 11 października 2018r.. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą .Deklaracja dostępności cyfrowej.. Dzięki naszym automatycznym mechanizmom zapewnienie zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U.. .Deklaracja Dostępności Informacje wstępne .. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Gmina Miasto Rzeszów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.erzeszow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP [ NAZWA PODMIOTU ].Deklaracja dostępności serwisu gov.pl.. Centrum Medyczne Graniczna Sp.. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. sp3gryfino.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października .Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Oświadczenie w sprawie dostępności .

Warunki Techniczne .. Noblistów Polskich w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https:// www.. Dostępność cyfrowa „Deklaracja dostępności" została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności: 1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,Deklaracja dostępności cyfrowej .. zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i .. 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą .Oświadczenie w sprawie dostępności.. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów .DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Oświadczenie w sprawie dostępności Deklaracja dostępności Urząd Gminy w Klembowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej.Deklaracja dostępności Wstęp.. Orła Białego w Gdyni..

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Ujsoły.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową Portalu prosimy o kontakt na adres email: [email protected] Urząd Gminy Ujsoły zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępności cyfrowej .. się zapewnić dostępność swojej strony internetowej sprogalin.mosina.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.. Data aktualizacji strony 2020-01-28.DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI .. (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .. 2019 poz. 848) jest proste i nie wymaga od naszych klientów zaawansowanej wiedzy informatycznej!Starostwo Powiatowe w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.powiatnidzicki.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2020-01-21.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanka.Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej Powiat Koniński - Starostwo Powiatowe w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej powiat.konin.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r .Deklaracja dostępności to dokument, którego publikacja wymaga od podmiotu publicznego sprawdzenia dostępności cyfrowej swojej strony internetowej lub aplikacji mobilnej oraz stałego nadzoru nad tą dostępnością.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bip.erzeszow.plDATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: Deklaracje sporządzono dnia 28-03-2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 16 im.. ustanawiającą wzór oświadczenia w .Czcionka; A-A; A+kontrast; Przełącz się na tryb domyślny.. Gmina Kazimierz Biskupi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.kazimierz-biskupi.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r.. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U.. To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) strony internetowej sporządzone zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności .WCAG 2.1 Dostępność cyfrowa TECHNOLOGIA / ALFATV.. Gmina Skołyszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..Komentarze

Brak komentarzy.