Wzór spisu zdawczo-odbiorczego
Niniejszy druk stosuje się równieĹś przy ocenie akt niejawnych z 1) nagłówek-druk lub podłużną pieczęć nagłówkową.. Komentarz prawny pozwoli Ci lepiej zrozumieć zapisy protokołu.Powyższy sposób porządkowania uwzględnia zastosowanie standardowego spisu zdawczo-odbiorczego o wzorze nr Pu-A-30, jednak do ewidencjonowania akt osobowych wprowadza się spisy zawierające dodatkowe informacje o pracowniku.Inne pliki z tego folderu: wykaz spisow zdawczo-odbiorczych.doc (51 KB) Układ teczki akt ucznia.doc (48 KB) Strona tytułowa do segregatora - archiwum.doc (23 KB) Spis zdawczo-odbiorczy.doc (103 KB) spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych.doc (55 KB)Pierwsze losowanie nagród w Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 6 maja 2021 7 maja br. o godz. 12:00 odbędzie się pierwsze losowanie nagród w Loterii, z którego transmisja odbędzie się na profilach GUS na Facebooku i YouTube.Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego 3 Wzór pisma przygotowała Kancelaria Prawnicza Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy Ustalenia dotyczące ewentualnych rozliczeń finansowych: .Wzór spisu zdawczo-odbiorczego określa załącznik Nr 12 do.. Nazwa Uczelni i jednostki organizacyjnej SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT NR .. Nazwa zakładu pracy i komórki organizacyjnejSpis zdawczo-odbiorczy akt nr:…….…….. Wrocław, dnia ……….………..

- wzór spisu zdawczo-odbiorczego.

2) znak sprawy.Faktura VAT (wzór 1) Faktura VAT (wzór 2) Faktura Vat wewnętrzna-Unijna: Faktura VAT-MP: Faktura zaliczkowa: Formularz zgłoszenia zmiany danych dotyczących odbiornika radiowego lub telewizyjnego: Instrukcja inwentaryzacyjna: Karta ewidencyjna wyposażenia: Karta narzędziowa imienna: Karta wizytacji (monitoringu)Kuratorium Oświaty w Kielcach spisu zdawczo-odbiorczego, którego jeden egzemplarz otrzymuje osoba przekazująca dokumenty.. Ułatwimy także proces podpisywania nowych umów z dostawcami mediów.do Instrukcji kancelaryjnej.. Znak teczkiTytuł teczki lub tomuDaty skrajne.. (Nazwa uczelni i jednostki organizacyjnej) SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT OSOBOWYCH Nr.. Znak teczki.. akt Liczba teczek MiejsceWzór do pobrania w PDF i DOC protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania mieszkania, domu, lokalu lub gruntu.. AktLiczba teczekMiejsce przechowywania akt.. Protokół Adres punktu poboru paliwa gazowego: Ulica, numer domu / lokalu Kod pocztowy, miejscowość Numer fabryczny gazomierza: Stan gazomierza na dzień przekazania / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu:Materiały Wzór - sprawozdanie z wykonania planu podziału strona 1 wzor-wykonanie-planu-podzialu.xml 0.07MB Wzór - sprawozdanie z wykonania planu podziału strona 1 wzor-wykonanie-planu-podzialu.pdf 0.29MB Wzór - sprawozdanie z wykonania planu podziału strona 1 wzor-wykonanie-planu-podzialu.rtf 0.07MB Wzór - podsumowanie wykonania planu podziału strona 2 wzor-wykonanie-plpodzialu-strona .Kontakt..

Lp.Wzór spisu zdawczo-odbiorczego.

- karta udostępnienia akt.Darmowy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania.. Do wniosku dołącza się spis dokumentacji niearchiwalnej, która ma podlegać brakowaniu, osobny dla dokumentacji oznaczonej symbolami B, BE, Bc (2 egzemplarze spisu).. - spis zdawczo-odbiorczy NOWE.. Liczba teczek.. Nazwa zakładu pracy i jednostki organizacyjnej.. Nazwa zakładu pracy i komórki organizacyjnejSpis zdawczo-odbiorczy akt nr:….……….. Dzięki temu: będziesz wiedział, gdzie i na jakich zasadach można zdobyć dofinansowanie!. | Wersja doc oraz pdf.. Dzięki właściwie przygotowanemu protokołowi zdawczo-odbiorczemu zapobiegniemy ewentualnym pretensjom związanym z wykryciem usterek już po przekazaniu kluczy.. NADZÓR - ARCHIWA ZAKŁADOWE.. Znak teczki Tytuł teczki lub tomu Daty skrajne od - do Kat.. Nr i pl. spisu zdawczo - odbiorczeg o Symbol z wykazu akt Tytuł teczki Daty skrajne Liczba tomów Uwagi 1 2 3 4 5 6 7Wzór formularza spisu zdawczo - odbiorczego akt osobowych.. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław.. Do pobrania udostępniamy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania wraz z przykładowym uzupełnieniem.. Umowy; Wzory; Dokumenty aplikacyjne; Wnioski; LISTA WYDAŃ; KONTAKTPliki do pobrania.. Pobierz formularz w formacie DOC. 2..

Formularz spisu zdawczo-odbiorczego akt.

Wzory dokumentów; 15 marca 2017; A A A; Jeżłi nie masz jeszcze dostępu, załóż konto!. Miejsce przechowywania w Archiwum UJ.Przy sporządzaniu spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji należy przestrzegać zasady, aby nie umieszczać razem na jednym spisie dokumentacji o różnych okresach przechowywania oraz starać się umieszczać jednostkę archiwalną jako osobną pozycję na spisie (rubryka nr 6); przy dużych ilościach dokumentacji przejmowanej np. z komórki finansowej pozwala to na zachowanie kontroli nad przejmowaną dokumentacją.Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.. Elektroniczna skrzynka podawcza.. Osoba do kontaktu: Jolanta Stradowska - specjalista w Wydziale Organizacji i RozwojuProponowany wzór wniosku na brakowanie dokumentacji: 2.. Firma NetNajem udostępnia bezpłatnie wzór protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania.. Spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu zawiera:WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO wraz z wzorem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz wzorem wniosku o zawarcie umowy A.. 1.Wzór prawidłowego opisu teczki aktowej w archiwum zakładowym.. stworzysz zgodny z wytycznymi konkursowymi wniosek o dotację (zarówno na projekt infrastrukturalny, jak i „miekki")!Wzory dokumentów..

Wzór spisu zdawczo-odbiorczego akt osobowych studentów.

Spis zdawczo-odbiorczy akt nr.. - spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji technicznej.. Dokument można pobrać w wersji zarówno PDF jak i edycyjnej ODT (otwarty format dokumentów - obsługiwany również przez Microsoft Office Word).Wzór spisu zdawczo-odbiorczego akt Wzór formularza spisu zdawczo-odbiorczego akt .. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji technicznejWZÓR .. (nazwa i adres jednostki organizacyjnej) SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ ( AKTOWEJ ) PRZEZNACZONEJ NA MAKULATURĘ LUB ZNISZCZENIE.. (wersja .doc i .xls) - spis spraw.. w archiwumData.Wzór do pobrania w PDF i DOC protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu najmu - mieszkania, domu lub lokalu użytkowego.. Tytuł teczki.. - wykaz spisów zdawczo-odbiorczych.. Przed pobraniem wzoru zachęcamy do zapoznania się z krótkim opisem poszczególnych elementów omawianego dokumentu.Wzór spisu zdawczo-odbiorczego akt.. +48 71 36 80 100 fax +48 71 36 72 778 e-mail: [email protected] NIP: PL 896-000-69-9751 1010 1528 0025 2522 3100 0000.. - spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych.. /w855c9kblr/SkrytkaESPKierownik jednostki organizacyjnej zawiadamia pisemnie Dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie o zakończeniu czynności porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych, przesyłając jeden egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego tej dokumentacji, wraz z jego edytowalną wersją elektroniczną.. Pobierz formularz w formacie DOC. 3.. Formularz spisu spraw (27.71 KB, pdf) Formularz opisu teczki (34.11 KB, pdf) Formularz spisu zdawczo - odbiorczego akt (466.39 KB, pdf) Formularz wykazu spisów zdawczo - odbiorczych akt (132.54 KB, pdf) Formularz protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej (47.00 KB, pdf)Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania PDF..Komentarze

Brak komentarzy.