Druki wniosku czyste powietrze
Jakie dokumenty trzeba będzie wypełnić w programie Czyste Powietrze?. 41 333 59 16, email: [email protected]; Placówki terenowe WFOŚiGW w Kielcach będą czynne od 01.02.2021r.. Proszę kliknąć na przycisk Formularz wniosku Czyste Powietrze prawym klawiszem myszy (osoby leworęczne lewym) i z menu kontekstowego wybrać opcję Zapisz element docelowy jako (przeglądarki: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge) lub Zapisz link jako (przeglądarka Google Chrome).. 1) Kiedy należy złożyć wniosek o płatność ?. Prezentacja Pobierz.. Wówczas zostaniemy przeniesieni na stronę gwd.nfosigw.gov.pl.. b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla .Formularz wniosku Czyste Powietrze.. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji - przejdź>>.. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 maja 2020 r. Druki dostępne są w formacie pdf lub docx.. Wnioski o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze mogą składać osoby fizyczne, właścicieli domów .Jeśli masz problem z pobraniem wniosku zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji - przejdź>> Załączniki do wniosku; ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze:Do wniosku o płatność należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Programu Czyste Powietrze .Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz; 1..

Nr wniosku Korekta wniosku 2.

Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.. Formularz wniosku o dofinansowanie z załącznikami takimi jak oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie .Formularz wniosku Czyste Powietrze.. WNIOSEK CZYSTE POWIETRZE.. Uwaga!. Informacja nadal udzielana jest przez infolinię.Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (PDF) Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami (PDF) Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy (DOCX)Materiały do pobrania.. Działalność wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska.. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkowąCzyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.. Sukces pilotażu Zabierzów-Wilkowice.. Warunki techniczne..

Załączniki do wniosku.

Poniższe materiały NFOŚiGW udostępnia na licencji CC BY-NC-ND 4.0.INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. Uwaga!. Wniosek o dofinansowanie w PP Czyste Powietrze Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Data złożenia wniosku Nr sprawy 1.. Zapisać plik w folderze na .Jeżeli nie dysponujesz kontem ePUAP, a interesuje Cię program Czyste Powietrze - wniosek złożysz przez Portal Beneficjenta.. Poniższe materiały NFOŚiGW udostępnia na licencji CC BY-NC-ND 4.0.. 18 a. NIP lub w przypadku braku nazwa wystawcy dokumentu 19 a.. Regulamin naboru wniosków Czyste Powietrze.Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.. [klauzula informacyjna art 13 RODO_osoby wniskujące o zaświadczenie czyste powietrze] 58 kB: 26-10-2020: Wniosek o wydanie zaświadczenia - Czyste powietrze [WNIOSEK/ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU(.)]. 194 kB: 26-10-2020Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14) ustawy o finansach publicznych.. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-") b.Czyste powietrze 2018: wniosek o dofinansowanie - dla kogo, jakie kryteria?.

Numer faktury/innego równoważnegoFormularz wniosku Czyste Powietrze.

Następnie należy wybrać sposób logowania i zalogować się za pomocą login.gov.pl.. W dniu 16.11.2020 r. na Portalu Beneficjenta został udostępniony wniosek o płatność w postaci aktywnego formularza PDF, który jest przeznaczony dla Beneficjentów wnioskujących o wypłatę środków w ramach realizacji .O PROGRAMIE.. Formy pomocy: preferencyjne pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, dotacje, dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych i przekazuje środki .Zanim złożysz wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami programu „Czyste Powietrze" oraz zasadami naboru wniosków o dofinansowanie: Programem priorytetowym „Czyste Powietrze" Formularzem wniosku o dofinansowanie i jego załącznikamiPobierz.. Po zawarciu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowy o dotację/pożyczkę i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym (ZRF), który stanowi załącznik nr 1 do umowy.Komunikat w sprawie udostępnienia nowej wersji wniosku o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze" 2.0..

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.05.2020 r. a.

Przykład dobrych praktyk - prezentacja z Akademii Czystego Powietrza.. W placówkach będzie można złożyć wnioski i inne dokumenty.. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze"Czyste Powietrze Broszura 210×210 awers październik 2020 druk.. Zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego .. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.. INFORMACJE.. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.. (interaktywny PDF) Rozpoczynając wypełnienie wniosku w interaktywnym PDF w prawym górnym rogu należy zaznaczyć kwadrat "Złożenie wniosku".Złożenie wniosku o dofinansowanie.. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.Warunki wypłaty środków w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.. Skompletuj wymagane dokumenty.Na stronie gov.pl klikamy przycisk „Złóż Wniosek".. Sprawdź wypełniony wniosek.. Wypełnij wniosek dostępny na tej stronie, w sekcji "Pliki do pobrania" i wydrukuj go.. Kolejnym krokiem jest utworzenie i wypełnienie wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.wniosku o płatność należy wykazać WSZYSTKIE dokumenty zakupu w ramach tej kategorii.. Jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze?. Kategoria kosztów kwalifikowanych.. Dodatkowo będziesz musiał dostarczyć wydrukowaną wersję papierową do WFOŚiGW lub gminy mającej umowę z funduszem.Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami a.. Program Czyste Powietrze..Komentarze

Brak komentarzy.