Oświadczenia majątkowe sędziów 2021
Oświadczenie: SSR Agata Gawlicka (Plik pdf, 3.32 MB) Imię i nazwisko: ref.. Wzory formularzy: Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [.pdf] (62 KB) oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Oświadczenie: SSR Agata Smolińska (Plik pdf, 1.29 MB) Imię i nazwisko: SSR Agata Gawlicka.. sędzia Beata Brysiewicz.. Sąd Okręgowy w Białymstoku.. sędzia Leszek Ciulkin.. sędzia Alicja Iwona Dubij.. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.Sędziowie Trybunału; Oświadczenia majątkowe; Akty normatywne; Trybunał Konstytucyjny w Polsce; Kancelaria i Biuro Służby Prawnej; Budżet oraz majątek Trybunału i sprawozdania z jego wykonania; Zamówienia i ogłoszenia; Archiwum; Sprawy w Trybunale; Postępowanie i Orzeczenia; Wiadomości; Publikacje; Orzeczenia ETPCz; Informacja publiczna / MediaKraków: oświadczenia majątkowe sędziów [LISTA, PDF] Zobacz oświadczenia majątkowe sędziów udostępnione przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.. Zgodnie z art. 87 § 6a ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. dodano 21-6-2018Oświadczenia majątkowe..

Ministerstwo: "Zlikwidujemy uprzywilejowanie sędziów" 16PAP.

18 lipca prezydium zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej podejmie decyzję w sprawie obowiązku przedstawiania przez sędziów i obserwatorów oświadczeń majątkowych.Oświadczenia majątkowe polskich sędziów będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej danego sądu, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.. sąd.. 2016 r., poz. 2062 ze zm.) w zw. z art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.oświadczenia majątkowe 2021: Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj.. 2020 Oświadczenia majątkowe 2020; Oświadczenia majątkowe radnych za 2020; Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 rok; Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 rok; 2019 Oświadczenia majątkowe 2019; Oświadczenia majątkowe_2; Oświadczenia majątkowe_3; Oświadczenie majątkowe; 2018.. Wojciech Organiściak - Kolegium Sądu w uchwale z dnia 28 maja 2018 r. stwierdziło niemożność złożenia przez sędziego oświadczenia z uwagi na stan zdrowia (sędzia zmarł 13 maja 2018 r.) 30..

... oświadczenia majątkowe sędziów; ... 14.04.2021 r. o akcie oskarżenia ...Menu - Oświadczenia majątkowe: 2021.

Bożena Pindel - uwzględniono wniosek sędzi o objęcie oświadczenia ochroną przewidzianą dla informacji .Oświadczenia majątkowe sędziów w internecie.. Formularz oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastepcy dyrektora sądu - wersja do wypełnienia po wydrukowaniu (PDF) Formularz oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastepcy dyrektora sądu (WORD)Uprzejmie informujemy, że dzień 4 maja 2021 r. jest dniem wolnym od pracy.. Nowela weszła w życie 6 stycznia.. Sejm pracuje nad kolejną nowelą, która w tym roku ma ujawnić także i te oświadczenia.Oświadczenia majątkowe dyrektorów sądów i ich zastępców; Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 rokuOświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku - Radni Powiatu - za rok 2020 - Zarząd Powiatu - za rok 2020 - Sekretarz i Skarbnik Powiatu - za rok 2020 - Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu - za rok 2020 - Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu (2021) - Członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną - za rok 2020Oświadczenie majątkowe należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym.Informacja o sprawach tel..

Klauzula informacyjna RODO - art. 13 Klauzula informacyjna RODO - art. 14Oświadczenia majątkowe.

Oświadczenie: ref.. Najbliższy termin przekazania deklaracji mija 31 maja.. sędzia Jolanta Fedorowicz.Od paru dni udostępnione do wiadomości publicznej są kolejne oświadczenia majątkowe - tym razem sędziów.. sędzia Sławomir Cilulko.. Barbara Orzepowska-Kyć 31.. W piątek weszła w życie taka nowelizacja m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych.Oświadczenia majątkowe sędziowie Oświadczenia majątkowe sędziów w internecie.. Po interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości.. Ministerstwo: "Zlikwidujemy uprzywilejowanie sędziów" 16 Sędziowie nie są zachwyceni, że ich zarobki i majątki będą jawne.Zgodnie z przepisami sędziowie i dyrektorzy sądów oraz ich zastępcy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.. sąd.. Agata Malinowska.. W tekście znajdą Państwo aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.. Ministerstwo: "Zlikwidujemy uprzywilejowanie sędziów" 16 Sędziowie nie są zachwyceni, że ich zarobki i majątki będą jawne.Igor Tuleya Oswiadczenie Majatkowe - Protesty W Obronie Sedziego Igora Tulei Wydarzenia Interia Pl - Do 30 kwietnia wójt, starosta, marszałek oraz radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe..

Te oświadczenia za ubiegły rok, które część sędziów złożyła do 5 stycznia, nie podlegają na razie ujawnieniu.

Agata Malinowska (Plik pdf, 3.25 MB) Imię i nazwisko: SSR Agata Pilch-Wojcieszek.Za podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi do trzech lat więzienia..Komentarze

Brak komentarzy.